Начало arrow Новини arrow Шеста пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа  
Шеста пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа Печат
19 април 2022
3На пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, проведена на 8 и 9 април в Страсбург, бяха обсъдени конкретни предложения.

Председателите и говорителите на девет работни групи представиха на пленарната сесия на Конференцията консолидирани проектопредложения, групирани по теми.
Предложенията се основаваха главно на препоръките на европейските граждански панели, както и на националните панели, бяха обогатени с идеи от многоезичната цифрова платформа и бяха обсъдени от всички членове на пленарната сесия.

Членовете на ЕП заявиха, че Конференцията е безпрецедентно упражнение в областта на прозрачността и демокрацията, като похвалиха работата на европейските граждани по време на процеса. Те обещаха, че Европейският парламент ще се погрижи предложенията на гражданите да бъдат разгледани сериозно. Много от членовете на ЕП се съгласиха с искането на гражданите за промяна на Договора и призоваха за свикване на конвенция за обсъждането му.

Редица членове на ЕП предложиха засилване на правомощията на ЕП като начин за по-активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС. Като основни искания те изтъкнаха по-специално предоставянето на ЕП на правото на бюджетна инициатива, правото да контролира изпълнителната власт чрез анкетна комисия и пълноценна компетентност в областта на външната политика и политиката на сигурност.

Членовете на ЕП също така призоваха в училищата да се включи обучение на децата по европейските ценности, демокрацията и историята, както и по функционирането на ЕС.
Що се отнася до различни области на политиката, членовете на ЕП призоваха за по-силна система на здравеопазване, която да гарантира минимално ниво на здравни грижи, и равен достъп до цифровизация за всички граждани, независимо в коя част на ЕС живеят. Те също така подчертаха значението на силното социално измерение като част от екологичния преход, както и насърчаването на изучаването на езици и културното и езиковото многообразие.

Записите на пленарните сесии по теми са достъпни на следните линкове:

- Здравеопазване
- Европейска демокрация
- Миграция
- Ценности и права, върховенство на закона, сигурност
- Образование, култура, младеж
- По-силна икономика, социална справедливост и работни места
- Изменение на климата и околна среда
- ЕС в света
- Цифрова трансформация

Можете да гледате записите от заседанията на работната група в мултимедийния център на Парламента .

Следващи стъпки - Заключителната пленарна сесия на Конференцията е насрочена за 29-30 април в Страсбург, където се очаква предложенията да бъдат одобрени от пленарната сесия с консенсус. Изпълнителният съвет на Конференцията ще включи тези предложения в заключителния доклад, който ще бъде връчен на председателите на институциите на ЕС на 9 май в Страсбург, на церемонията, с която ще бъде закрита Конференцията.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside