Начало arrow Новини arrow ЕК предлага по-голяма координация за безопасно пътуване  
ЕК предлага по-голяма координация за безопасно пътуване Печат
24 декември 2021
Европейската комисия предложи актуализация на правилата за координация на безопасното и свободното движение в ЕС, които бяха въведени в отговор на пандемията от COVID-19.
 
От лятото насам ваксинационното покритие се увеличи значително, а цифровият COVID сертификат на ЕС беше въведен успешно, като досега са издадени над 650 милиона сертификата. Същевременно епидемичната обстановка в държавите от ЕС продължава да търпи развитие, като някои държави членки предприемат допълнителни мерки в областта на общественото здраве, включително прилагането на бустерни ваксини. Като взема предвид всички тези фактори, Комисията предлага по отношение на мерките за пътуване да се постави по-силен акцент върху подхода, основан на индивида; стандартен срок на валидност от 9 месеца на сертификатите за ваксинация, издадени след основната ваксина-ционна серия; актуализиране на картата на ЕС с цветовете на „светофарната уредба“; както и опростена процедура за „аварийна спирачка“.
Основните актуализации на общия подход към мерките за пътуване в рамките на ЕС, предложени от Комисията, са:
- Акцент върху прилагането на „подход, основан на индивида“: лице с валиден цифров COVID сертификат на ЕС по принцип не следва да подлежи на допълнителни ограничения, като напр. тестове или карантина, независимо от мястото на отпътуване в ЕС. На лицата без цифров COVID сертификат на ЕС може да бъде позволено да пътуват въз основа на тест, извършен преди или след пристигането.
- Стандартна валидност на сертификата за ваксинация: За да се избегнат различаващи се подходи и подходи, водещи до затруднения, ЕК предлага стандартен срок от 9 месеца за приемане на сертификатите за ваксинация, издадени след приключване на основната ваксинационна серия. Това означава, че в контекста на пътуванията държавите членки не следва да отказват приемането на сертификат за ваксинация, издаден по-малко от 9 месеца след прилагането на последната доза от основната ваксинационна серия.
Държавите членки настоятелно се насърчават да осигурят достъп до ваксинация за онези групи от населението, чиито издадени преди това сертификати за ваксинация се доближават до 9-месечния срок.
- Бустерни дози: Към настоящия момент няма проучвания, в които изрично да се разглежда ефективността на бустерните дози, поради което не е възможно да се определи срок за тяхната валидност. Като се имат предвид обаче новопоявяващите се данни, може да се очаква защитата от бустерна доза да продължи по-дълго от защитата след основната ваксинационна серия. Комисията ще следи отблизо новите научни доказателства по този въпрос. Въз основа на това на по-късен етап ЕК може да предложи срок на валидност и за сертификатите за ваксинация, издадени след бустерна доза.
- Адаптиране на картата на ЕС с цветовете на „светофарната уредба“: комбиниране на броя на новите случаи с ваксинационното покритие в даден регион. Картата ще бъде главно за информация, но ще служи и за координиране на мерките за области с особено ниско („зелено“) или особено високо („тъмночервено“) равнище на разпространение на вируса. За тези области ще се прилагат специфични правила чрез дерогация от „подхода, основан на индивида“.
- Освобождаване от определени мерки за пътуване: следва да се прилага за трансгранични работници, деца на възраст под 12 години и пътуващи по наложителни причини. Списъкът на пътуващите следва да бъде ограничен, тъй като много пътници, включени в сегашния списък, междувременно имаха възможност да се ваксинират.
- Опростена процедура за „аварийна спирачка“: спешната процедура, предназначена да забави разпространението на евентуални нови варианти на COVID-19 или да се отговори на особено тежки ситуации, следва да бъде опростена и по-оперативна.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside