Начало arrow Новини arrow Стартира нов онлайн инструмент в помощ на учителите  
Стартира нов онлайн инструмент в помощ на учителите Печат
11 октомври 2021
2По повод Международния ден на учителя Комисия стартира нов онлайн инструмент, който дава възможност на преподавателите да анализират начина, по който използват цифровите технологии в своите учебни дейности. Чрез поредица от въпроси инструментът SELFIEforTEACHERS може да помогне на учителите да оценят своите цифрови умения и да разберат в кои области се нуждаят от допълнително обучение и подкрепа.
За момента инструментът е достъпен на английски, френски, немски и словенски език. През следващите седмици ще станат налични версии на всички останали официални езици на ЕС.
 
Как функционира новият инструмент?

Всеки учител в начално или средно училище може да се регистрира, за да използва инструмента. След това той трябва да отговори на поредица от въпроси за начина, по който използва технологии в шест различни области:
- преподаване и учене
- намиране, използване и създаване на цифрови ресурси
- персонализиране на ученето и ангажиране на учениците с практическо обучение
- оценка и обратна връзка от учениците
- комуникация и сътрудничество с учениците, семействата и колегите
- развитие на цифровите умения на учениците.
След това учителите получават генериран автоматично доклад със своите резултати (от „начинаещ“ до „новатор“) и с предложения как да подобрят уменията си. Използването на инструмента може да бъде добра първа стъпка за определяне на силните страни и на областите, в които е необходимо по-нататъшно професионално развитие и подкрепа. Всички учители, които завършат самооценката си, могат да получат удостоверение и цифрова значка.
Учителите могат да използват инструмента самостоятелно или като част от екип, например заедно с група учители в своето училище или с екип от учители по същия предмет в своя регион или държава. Всички отговори в рамките на SELFIEforTEACHERS са анонимни и не се споделят лични данни. Данните не са предназначени за оценка на работата на учителите, а за подпомагане на преподавателите да научат как могат ефективно да използват технологиите в своята работа и да насърчават развитието на цифрови умения сред своите ученици.
Тази пролет пилотната версия на SELFIEforTEACHERS бе тествана от над 4 000 учители в пет държави: Естония, Ирландия, Италия, Литва и Португалия. Отзивите бяха положителни и учителите изразиха мнение, че инструментът е много полезен и подходящ за тях. Комисията работи върху разработването на ресурси и помощни материали за учителите, включително споделяне на практики от преподаватели, които са използвали инструмента в своето професионално обучение.
Финансиран по програма „Еразъм+“ , инструментът SELFIEforTEACHERS е разработен от ЕК в сътрудничество с министерства на образованието и експерти от цяла Европа. SELFIEforTEACHERS се основава на Европейската рамка за компетентност в областта на цифровите технологии на обучителите, в която са определени различните цифрови умения, от които преподавателите все повече се нуждаят. В рамката са включени 22 компетентности в шест области с шест нива на умения — от начинаещи до пионери.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside