Начало arrow Текущи покани arrow Програма „Творческа Европа“ 2021 –2027  
Програма „Творческа Европа“ 2021 –2027 Печат
24 август 2021
Благодарение на увеличения си с 50% бюджет в сравнение с този на предходната програма (2014-2020 г.) програмата Творческа Европа 2021-2027 г. ще инвестира в действия, които подсилват културното многообразие и отговарят на нуждите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството.
Нейните нови елементи ще допринесат за възстановяването на тези сектори, като подпомогнат усилията им да станат по-цифровизирани, по-екологични, по-устойчиви и по-приобщаващи. 5

Програмата има две основни цели:
- Да опазва, развива и популяризира европейското културно и езиково многообразие и наследство.
- Да увеличи конкурентоспособността и икономическия потенциал на секторите на културата и творчеството, по-специално на аудио-визуалния сектор.

Целта и е по-конкретно:
- да засили сътрудничеството в областта на изкуството и културата на европейско равнище; да подкрепи създаването на европейски творби; да подсили икономическото, социалното и външното измерение на секторите на културата и творчеството в Европа; да благоприятства иновациите и мобилността.
- да насърчи сътрудничеството в областта на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността.
- да насърчи междусекторните иновативни и съвместни действия както и разнообразната, независима и плуралистична медийна среда/медийна грамотност, като по този начин насърчава свободата на художествено изразяване, междукултурния диалог и социалното приобщаване.
Освен това „Творческа Европа“ насърчава усилията и най-добрите практики, които допринасят за постигането на ключови приоритети на Европейската комисия, като например Зеления пакт, приобщаването и баланса между половете.
Общият бюджет за Творческа Европа 2021-2027 възлиза на 2,44 милиарда евро.

Програмата е разделена на три направления:
1. Култура
2. Медии
3. Междусекторно.

Разгледайте уебсайта на програмата „Творческа Европа“ за да се запознаете с всички възможности, които той предлага, и платформата за резултатите, за да научите повече за финансираните проекти.
Европейската комисия и Европейска изпълнителна агенция за образование и култура управляват и изпълняват програмата.
Бюрата на програмата „Творческа Европа“ в участващите държави предоставят информация за програмата, улесняват сътрудничеството с организации в други държави и помагат на кандидатите да разработят своя проект.

Източник: Европейска комисия
 
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside