Начало arrow Новини arrow Бюджетът на ЕС се сдобива с нови източници на приходи  
Бюджетът на ЕС се сдобива с нови източници на приходи Печат
21 юли 2021
В преговорите за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и за плана за възстановяване от кризата с COVID-19 Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха споразумение за обвързващ календар за нови източници на бюджетни приходи, включително чрез облагане на нерецикли-раните пластмасови отпадъци, технологичните гиганти и големите чуждестранни замърсители.

Какво представляват собствените ресурси
Страните в ЕС правят вноски в общ бюджет, за да постигнат общите си цели. За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Европейските договори определят, че бюджетът на ЕС „се финансира изцяло от собствени средства“.

Какви собствени ресурси съществуват
Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран, годишните приходи трябва напълно да покриват годишните разходи.
Източниците на приходи до момента бяха:
- Традиционни собствени ресурси (основно мита, в миналото и мита върху вносната захар; през 2018 г. този източник е отговарял за 13% от приходите в бюджета)
- Собствени ресурси, основани на ДДС (заделяне на дял от приходите от ДДС, събирани от страните в ЕС; през 2018 г. този източник е отговарял за 18% от приходите в бюджета)
- Собствени ресурси, основани на брутния национален доход (страните в ЕС прехвърлят дял от годишния си брутен национален доход; през 2018 г. този източник е отговарял за 66% от приходите в бюджета)
- Други приходи (глоби за компании, нарушили законодателството на ЕС за конкуренцията, вноски от страни извън ЕС по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции; този източник се равнявал на 10% от общите приходи за 2018 г.)

От 1 януари 2021 г. към приходите е добавена и национална вноска на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки.

Как се променя системата на собствените ресурси на ЕС

В продължение на дълго време ЕП подчертаваше, че системата на бюджетните приходи на ЕС е непрозрачна, несправедлива и се нуждае от реформиране, за да отговори на предизвикателствата на времето и на очакванията на европейците.
За да бъде намалена зависимостта от преки вноски от държавите членки въз основа на националния доход или на ДДС,  бе постигнато съгласие между институциите за календар за добавянето на нови собствени ресурси:
- до 2023 г.: собствен ресурс на база на приходите от схемата за търговия с емисии (това би оказало натиск за намаляване на емисиите на парникови газове от индустрията, електроцентралите и авиолиниите)
- до 2023 г.: собствен ресурс на база на облагане на дигиталните услуги (с цел справедливо облагане на дигиталната икономика)
- до 2023 г.: собствен ресурс на база на механизъм за корекция за въглеродните емисии на границите (въглероден данък върху вноса на стоки от страни извън ЕС, който ще гарантира, че местните компании не са ощетени, защото спазват строгите правила на ЕС в областта на климата)
- до 2026 г.: собствен ресурс, основан на данък върху финансовите транзакции (това би гарантирало, че финансовият сектор плаща справедливо ниво на данъци)
- до 2026 г.: собствен ресурс, свързан с корпоративния сектор или с нова обща консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане.

През юли 2021 г. ЕК предложи законодателен пакет от мерки, насочен към намаляване на емисиите на парникови газове. В рамките на този пакет е и предложение за въвеждане на механизъм за корекция за въглеродните емисии на границите. Механизмът ще действа като мито и ще повишава цената на вносни стоки (например, желязо, стомана, цимент, алуминий или изкуствени торове) от страни, които изостават от ЕС в прехода си към зелена икономика.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside