Начало arrow Новини arrow Борба с финансовите престъпления  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Борба с финансовите престъпления Печат
21 юли 2021
Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Целта  е да се подобри разкриването на съмнителните операции и дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система.
Както бе припомнено в стратегията на ЕС за Съюз на сигурност за 2020-2025 г., засилването на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще спомогне за защитата на европейците от тероризъм и организирана престъпност.

С предлаганите мерки, при които са отчетени новите и нововъзникващите предизвикателства, пораждани от техническия прогрес - виртуалните валути, по-интегрираните финансови потоци в рамките на единния пазар, глобалният характер на терористичните организации и др., значително се усъвършенства действащата нормативна уредба на ЕС. С тези предложения ще се спомогне за изграждането на много по-съгласувана уредба, която ще улесни спазването на правните норми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на различните стопански субекти и особено на тези с трансгранична дейност.

Днешният пакет се състои от четири законодателни предложения:
- регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- регламент относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, сред чиито пряко приложими разпоредби са тези относно комплексната проверка на клиента и относно действителните собственици;
- Шеста директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с която се заменя действащата Директива (ЕС) 2015/849 (изменена с петата директива относно борбата с изпирането на пари) и сред чиито разпоредби, които ще бъдат внедрени в националното законодателство, са тези относно националните надзорни органи и относно звената за финансово разузнаване в държавите членки;
- преразглеждане на регламента от 2015 г. относно паричните преводи (Регламент (ЕС) 2015/847) с цел да се проследяват прехвърлянията на криптоактиви.

Нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари - В основата на днешния законодателен пакет е създаването на нов орган на ЕС, с помощта на който ще се преобрази надзорът в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще се засили сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР). Новият орган на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните органи, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор.

С единната правна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се съгласуват действащите в ЕС разпоредби в тази област чрез въвеждането например на по-подробни разпоредби относно комплексната проверка на клиента, действителните собственици, правомощията и задачите на надзорните органи и на звената за финансово разузнаване. Съществуващите национални регистри на банковите сметки ще бъдат свързани, което ще ускори достъпа на звената за финансово разузнаване до сведения за банковите сметки и сейфовете.

Комисията предложи валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside