Начало arrow Текущи покани arrow Набират се кандидатури за европейската награда Натура 2000  
Набират се кандидатури за европейската награда Натура 2000 Печат
29 май 2021
natЕвропейската комисия обяви набирането на кандидатури за 2022 г. за европейската награда Натура 2000.

Това е шестото поред издание на наградата, чиято цел е да отдаде признание на водещи постижения в областта на опазването на природата, свързани с европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, както и да повиши осведомеността за мрежата.

Наградите са в пет различни категории:
1. Опазване на сушата – проекти, които са подобрили състоянието по опазване на определен тип сухоземен хабитат и / или вид;
2. Опазване на морето – проекти, които са подобрили състоянието по опазване на определен тип морски или крайбрежни местообитания и / или морски или крайбрежни видове;
3. Комуникация - проекти, които водят до повишена информираност за Натура 2000 и носят трайни положителни промени в нагласите или поведението към мрежата;
4. Социално-икономически ползи - проекти, които носят ползи за местните заинтересовани страни, произтичащи от дейности, свързани със зона от Натура 2000, като етикет за Натура 2000, туристически дейности, базирани на природата, увеличени приходи за определени групи от заинтересовани страни или създаване на нови работни места и др.; и / или усилия за разрешаване на конфликти по начин, който облагодетелства Натура 2000;
5. Трансгранично сътрудничество - ефективни партньорства между заинтересовани страни, участващи в управлението / опазването на обектите от Натура 2000, които са насочени към решаване на общи проблеми.
Категорията се отнася до два вида партньорства:
- Трансгранично сътрудничество: с цел постигане на по-добро опазване на вид / тип местообитание, чието географско разпространение изисква такъв подход. Трансграничното сътрудничество може да бъде между държави или самоуправляващи се региони във федерална държава, може също да включва трансфер на знания / добри практики.
- Работа в мрежа между структури със сходни тематични цели (напр. Влажни зони от Натура 2000, мениджъри на зони от Натура 2000, партньори, работещи върху един и същи вид или група видове като месоядни животни, влечуги и др.)
Публиката също присъжда своя награда, чрез обществен вот.
Кандидати  за наградите могат да бъдат институции и лица, включително публични и местни власти, предприятия, неправителствени организации, собственици на земи, образователни институции, ангажирани с мрежата Натура 2000.
Кандидатстването е онлайн , като се изисква предварителна регистрация

Кандидатури се набират до 30 септември 2021 г.
Финалистите ще бъдат обявени в периода февруари-март 2022 г. Обществения вот за наградата на публиката ще стартира през март-април 2022 г., а церемонията по награждаването на победителите е планирана за май 2022 г.
България има сериозен опит в конкурса. Наградата на публиката, през 2020  г. е присъдена на страната ни по проект реализиран от Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието, храните и горите, WWF България, Асоциацията на парковете, Дружеството за дива природа Балкани, за опазването на множество стари гори в България. През 2018 г. България и Гърция печелят наградата за трансграничен проект за опазването на египетския лешояд. Два проекта с участието на страната ни са сред наградените през 2016 г., както и един през 2014 г.

Източник: www.namrb.org
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside