Начало  
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО – част от новото поколение центрове през следващите пет години Печат
29 май 2021
5-1

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО работи от 2009 година и е добре познат в Габровска и Ловешка области с дейността си. Сега, за пети пореден път, бяхме оценени високо и Габровска търговско-промишлена палата ще продължи да бъде партньор на  Европейската комисия за извършване на дейности като център ЕВРОПА ДИРЕКТНО за периода 2021 – 2025 г.

С напълно различен бранд, подобаващ на новото поколение, продължаваме да работим активно в партньорство с публични и местни институции, общини, младежки организации, училища, неправителствени организации, медии. Горди сме с това, че сме част от общо 424 центъра, одобрени от Европейската комисия в целия ЕС.

Целта на новото поколение центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО е българските граждани да имат още по-лесен и пряк достъп до информация за ЕС, да укрепят важната връзка между институциите и гражданите, независимо къде живеят те.
Екипите на центровете ще помогнат да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU , ще се насърчават зеления и цифровия преход.

Новото поколение центрове ще организират граждански диалози и прояви с широко участие, например за Конференцията за бъдещето на Европа . Те ще предоставят информация за политиките и приоритетите на ЕС на местните общности, граждански и съсловни организации, медии и др. и ще ги включват в своите дейности. Центровете ще насърчават също така активното европейско гражданство в училищата и ще се координират с други мрежи на ЕС в регионите, като осигуряват по-лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и предприятията.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО е  член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която се състои от 13 центъра .

Сред основните приоритети на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО за информиране и ангажиране на гражданите от Габровска и Ловешка област  през 2021 г. са дългосрочните предизвикателства в Европа: устойчивостта на околната среда; инвестициите и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и иновациите; цифровизацията, подобряване на достъпа до финансиране, премахване на пречките в бизнес средата.
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО ще продължи да сътрудничи с регионалните медии  за комуникация на ЕС, основаваща се на факти.

Ще продължим практиката за редовни публикации на европейски теми.

Наред с текущите дейности (отговори на запитвания, поддръжка на електронен бюлетин, фейсбук, сайт) са предвидени и дейности, посветени на приоритетите, съобразени със спецификата на двата региона - Габрово и Ловеч.

Опазването на природното богатство е от първостепенно значение. Замърсяването с пластмаса също е проблем. Дейностите Да „осиновим“ планината, Кампания: „Всички заедно за природата“, „Планината, докъдето погледът стига“ ще помогнат по атрактивен начин да ангажираме гражданите с тези теми.

Цифровизацията и новите технологии, иновациите ще променят начина ни на живот и работа. На подобряване на цифровите компетентности на гражданите, както и на гражданското образование като цяло са посветени: Gabrovo Innovation Camp, Годишна студентска сесия, Регионален младежки форум за обучителни иновации и сътрудничество, Обучение за начални компютърни умения, Регионален форум: Индустрия 4.0 – възможности и предизвикателства.

В работната програма на Европа директно - Габрово са планирани станалите вече традиционни “Дни на здравословното хранене”, които се очакват с нетърпение от учениците всяка година.

Ще бъдем на ваше разположение с информация в социалните мрежи - фейсбук и на интернет страницата на Центъра и електронен информационен бюлетин всеки месец, който ще стига до вас по електронна поща.

В тринадесетгодишната история на центъра сме създали множество партньорства. Благодарим на всички партньори за ползотворното сътрудничество и организираните съвместно събития!

5Наш постоянен партньор от създаването на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО е Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“. Ще продължим да бъдем заедно и в бъдеще.

Ще ви очакваме и на тържественото откриване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО в първата половина на юни 2021 г.

Срещнете се със специалистите!

Задайте въпросите си за ЕС!

Обсъдете бъдещето на Европа!


Източник: Европа директно - Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside