Начало arrow Новини arrow Програма „Творческа Европа“ - над 2 милиарда евро в подкрепа на културата и творчеството  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Програма „Творческа Европа“ - над 2 милиарда евро в подкрепа на културата и творчеството Печат
29 май 2021
2Комисията започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програмата „Творческа Европа“ за периода 2021-2027 г.

През 2021 г. „Творческа Европа“ ще отпусне безпрецедентен бюджет от около 300 милиона евро, за да помогне на специалистите и творците от всички сектори на културата да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд граници, за да намерят повече възможности и да достигнат до нова публика. С приемане на новата програма се полагат основите за първите покани за представяне на предложения. Тези покани ще бъдат отворени за всички организации, работещи в съответните сектори на културата и творчеството.

Общият бюджет на програмата от 2,4 милиарда евро за седем години се е увеличил с 63% в сравнение с предходния. „Творческа Европа“ също така има за цел да повиши конкурентоспособността на секторите на културата, като същевременно подкрепя усилията им за постигане на по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-приобщаваща икономика. Специално внимание се отделя на укрепването на устойчивостта и възстановяването на секторите на културата и творчеството в контекста на пандемията от COVID-19.

Програмата „Творческа Европа“ през 2021 г. определя общи цели за секторите на културата и творчеството. В него се поставя по-силен акцент върху транснационалното творчество, световното разпространение и популяризирането на европейските произведения, иновациите в различните сектори и улесняването на достъпа до финансиране чрез по-високи проценти на съфинансиране от ЕС. Всички финансирани действия и проекти следва да зачитат равенството между половете и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда при разработването и изпълнението на техните дейности.
В рамките на „Творческа Европа“ подпрограма „МЕДИА“ подкрепя разработването и разпространението на филми и аудио-визуални произведения, които биха се харесали на международната публика в Европа и извън нея. Тя допринася за стимулирането на талантите и ръководи целенасочени действия за повишаване на медийната грамотност, плурализма и свободата. Програмата ще продължи да насърчава европейското културно и езиково многообразие.
Действията, обхванати от програмата включват:
Схема за подпомагане на превода на литературни произведения и развитието на партньорства за публикуване;
Наградите на ЕС в областта на литературата, музиката, архитектурата и културното наследство, както и инициативите „Европейски столици на културата“ и „Знак за европейско наследство“;
Повишаване на достъпността и видимостта на европейските аудио-визуални произведения посредством платформи отвъд границите;
Лаборатория за творчески иновации – насърчаване на прилагането на новаторски подходи в различни сектори по отношение на създаването на съдържание, разпространението и популяризирането.
Насърчаване на медийната грамотност, плурализма и свободата като европейски ценности.

За повече информация:
Информационен документ за „Творческа Европа“ за периода 2021-2027 г.

Годишна работна програма за 2021 г.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside