Начало arrow Текущи покани arrow Стартира „Еразъм +“ 2021 – 2027 г.  
Стартира „Еразъм +“ 2021 – 2027 г. Печат
24 април 2021
5Европейската комисия постави началото на новия етап на програма „Еразъм +“ 2021 – 2027 г. Прогнозният бюджет за периода е в размер на 26.2 милиарда евро.

Програмата „Еразъм +“ цели да подкрепи образованието, младежта и спорта в Европа, като осигурява финансиране за организации разработващи проекти, които насърчават международния обмен, сътрудничество и обучение.
Новата програма поставя силен акцент върху социалното приобщаване, зелената и дигиталната трансформация и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

„Еразъм +“ предоставя възможности за Европейска мобилност и сътрудничество в следните категории:
- Висше образование
- Професионално образование и обучение
- Училищно образование
- Образование за възрастни
- Младежта
- Спорт
 5-1


 
 
 
 
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

„Еразъм +“ отправя отворена покана за кандидатстване в следните основни направления:
Ключово направление 1: Учебна мобилност на индивидите
Ключово направление 2: Сътрудничество между организации и институции
Ключово направление 3: Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество

Кандидатстването се осъществява в няколко последователни етапа:

1. Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Еразъм+“ , в което се съдържа цялата необходима информация, относно правилата на Програмата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване.
2. Създаване на EU Login регистрация (важи само за организации, които към момента на кандидатстване нямат регистрация) от следния линк: тук
3. Създаване на профил на организацията в платформата „EAC Organisation Registration system“ (важи само за организации, които към момента на кандидатстване нямат регистрация) от следния линк: тук
4. Попълване на формуляр за кандидатстване.

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)
е официалната оторизирана институция от Европейската комисия за програма „Еразъм +“ в България.
За въпроси и консултации относно процеса по кандидатстване, можете да се свържете с тях.

Източник: www.hrdc.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside