Начало arrow Новини arrow Начало на формат Камара на националните посланици  
Начало на формат Камара на националните посланици Печат
24 април 2021
3ЕК и Европейският комитет на регионите дадоха старт на формат Камара на националните посланици.

Конвентът на кметовете е най-голямото движение в света на градове и региони, предприемащи действия за борба с изменението на климата и в сферата на енергетиката.

Конвентът на кметовете беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия в подкрепа на градовете и регионите за постигането на целите на ЕС за климата и енергетиката до 2020 г. Понастоящем Конвентът засилва ролята си, като привежда ангажимента си в сферата на климата към целта на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г., заедно със стартирането на нова Камара на националните посланици в подкрепа на разпространението на Конвента във всички държави-членки на ЕС. Конвентът на кметовете е подписан от повече от 10 000 страни, които получават техническа подкрепа и финансови насоки за разработване и изпълнение на енергийни и климатични планове.
На 21 април кметове и местни лидери от целия ЕС се присъединиха към събитието за стартиране на новия Конвент на кметовете. В онлайн церемония Политическият съвет представи визията на Пакта „за по-справедлива, неутрална към климата Европа“, новите цели за градовете и регионите, целящи да засилят климатичните амбиции. Новоприсъединилите се към Конвента ще се ангажират с намаляване на своите емисии до 2030 г. с поне толкова, колкото е съответната национална цел и да бъдат в съответствие с целта на ЕС за намаляване на 55% от емисиите до 2030 г. в допълнение към достигане на неутралност на климата до 2050 г.
Кадри Симсън, европейски комисар по енергетиката, покани всички местни представители да се присъединят към новия Пакт и каза: "Конвентът на кметовете беше водеща отправна точка за местните енергийни и климатични действия в продължение на тринадесет години. Сега е време да отворим нова глава за Конвента на кметовете. Нека обединим усилията си и направим крачка напред към Зелената сделка. Климатично неутрална, устойчива и справедлива Европа, където градовете са здравословни места за живеене и за благополучие на местния бизнес. Нека направим Конвента място, където всички градове от ЕС могат да се предизвикат и да покажат своите отлични постижения".

Събитието бе повод и за стартиране на Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете. Основната цел на националните посланици на Конвента на кметовете е да подкрепят и засилят инициативата във всяка държава-членка, да участват в специфични за дадена държава дейности и да засилят връзките и сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и националните правителства. Камарата на националните посланици също има за цел да установи контакт с градовете и общините, които биха могли да се възползват от техническа подкрепа и финансови насоки и да станат активни агенти за осъществяване на климатични действия.

Съставът на Камарата включва по един представител от всяка една от 27-те държава членка на ЕС. Представител на българските местни власти е Таня Христова, кмет на Габрово.

Източник: НСОРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside