Начало arrow Новини arrow Цифрова платформа за Конференция за бъдещето на Европа  
Цифрова платформа за Конференция за бъдещето на Европа Печат
24 април 2021
2Изпълнителният съвет на конференцията за бъдещето на Европа, съставен от представители от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, стартира многоезичната цифрова платформа за конференцията за бъдещето на Европа, като прикани всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа като цяло.

Платформата е достъпна на 24 езика, което позволява на гражданите от целия Съюз да споделят и обменят идеи и мнения посредством онлайн събития.
Конференцията за бъдещето на Европа представлява безпрецедентно, открито и приобщаващо упражнение по съвещателна демокрация. Нейната цел е да се даде по-голяма възможност на хората от всички сфери на живота в цяла Европа да изразят какво очакват от Европейския съюз, което впоследствие да спомогне за определянето на бъдещата посока и политиките на ЕС.
Съвместното председателство се ангажира да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от конференцията.

2Контекст
Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и многоезична: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота са насърчавани да участват чрез платформата в изграждането на своето бъдеще, както и да я популяризират в каналите на социалните мрежи, използвайки хаштаг #TheFutureIsYours.
Платформата ще гарантира пълна прозрачност - основен принцип на конференцията - тъй като целият принос и резултатите от събития ще се събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те ще се обсъждат, за да се изготвят
заключенията от конференцията.

Всички свързани с конференцията събития, които ще се регистрират на платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата набор от инструменти за подпомагане на организирането и популяризирането на своите инициативи. Хартата на конференцията за бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички участници и при всички събития.

Въпроси и отговори относно многоезичната цифрова платформа за конференцията за бъдещето на Европа

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside