Начало arrow Новини arrow Ден на цифровите технологии  
Ден на цифровите технологии Печат
24 март 2021
4
По време на провеждания онлайн Ден на цифровите технологии през 2021 г. министрите, представляващи държавите - членки на ЕС, подписаха три декларации за обединяване на усилията и ресурсите с цел насърчаване на международната свързаност, стимулиране на внедряването на чисти цифрови технологии и подобряване на регулаторната среда за новосъздадените и разрастващите се предприятия.

Тези конкретни ангажименти ще спомогнат за ускоряване на екологичната и цифровата трансформация на Европа и ще допринесат за визията и целите на цифровото десетилетие на Европа .
Под домакинството на ЕК и португалското председателство на Съвета четвъртото издание на Деня на цифровите технологии обедини членове на Европейския парламент, министри от държавите членки, представители на промишлеността и няколко други заинтересовани страни. Участващите държави членки поеха конкретни ангажименти в три ключови области, а именно свързаността, новосъздадените предприятия и чистите цифрови технологии.

Свързаност: Европа да укрепи глобалните мрежи за свързаност чрез своите портали за данни
27 европейски държави подписаха декларацията относно „европейските портали за данни като ключов елемент от цифровото десетилетие на ЕС“ , в която се ангажираха да укрепят свързаността между Европа и нейните партньори в Африка, Азия, съседните на ЕС държави и Латинска Америка. Акцентът ще бъде поставен върху наземните и подводните кабели, спътниците и мрежовите връзки за засилен и сигурен обмен на данни.

Новосъздадените и разрастващите се предприятия да се възползват от най-добрите практики
25 европейски държави подписаха декларацията относно „стандарт на ЕС за новосъздадените предприятия“ („EU Startup Nations Standard“), която има за цел да гарантира, че всички европейски новосъздадени и разрастващи се предприятия се ползват от най-добрите практики, възприети от успешните екосистеми за новосъздадени предприятия За тази цел Комисията, заедно с държавите членки и заинтересованите страни от промишлеността, набеляза редица най-добри практики, които допринасят за благоприятна за растежа среда.

Екологична цифрова трансформация: мобилизиране на инвестиции в чисти цифрови технологии

26 европейски държави подписаха декларацията относно „екологична и цифрова трансформация на ЕС“ с цел ускоряване на използването на екологосъобразни цифрови технологии в полза на околната среда. Държавите членки ще работят заедно за ускоряване на внедряването и разработването на модерни цифрови технологии, като 5G и 6G, кабели с оптични влакна, високопроизводителни изчислителни технологии и интернет на нещата, като ключови решения за постигане на неутралност по отношение на климата и стимулиране на екологичния и цифровия преход в приоритетни сектори като енергетиката, транспорта, производството, хранително-вкусовата промишленост и строителството. Други области на действие включват насърчаването на екологосъобразен изчислителен облак, изкуствен интелект (ИИ) и технологии за блокови вериги, както и устойчив хардуер, екологосъобразни обществени поръчки, подкрепа за новосъздадени предприятия и МСП в областта на зелените технологии.
Освен това 26 главни изпълнителни директори от сектора на ИКТ се присъединиха към „Европейската зелена цифрова коалиция“ , като поеха ангажимент от името на своите дружества да намалят значително въглеродния си отпечатък до 2030 г. и да станат неутрални по отношение на климата до 2040 г.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside