Начало arrow Новини arrow Доклад потвърждава успеха на инструмента SURE  
Доклад потвърждава успеха на инструмента SURE Печат
24 март 2021
Комисията публикува първата си предварителна оценка на въздействието на SURE - инструмент на стойност 100 милиарда евро, предназначен за защита на работните места и доходите, засегнати от пандемията от COVID-19.

В доклада се заключава, че SURE е смекчил успешно сериозното социално-икономическо въздействие, произтичащо от кризата с COVID-19. Той е спомогнал да се гарантира, че безработицата в държавите членки бенефициери по време на кризата е нараснала значително по-малко, отколкото по време на световната финансова криза, въпреки по-голямото намаление на БВП.
SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на много тежките социално-икономически последствия от пандемията от COVID-19. Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите, по-специално за самостоятелно заетите лица, както и на някои мерки, свързани със здравето.
Досега Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. SURE може да предостави финансова помощ в размер на още над 9 милиарда евро и държавите членки все още могат да подават искания за подкрепа. Комисията има готовност да оцени допълнителни искания от страна на държавите членки в отговор на нарастването на случаите на заразяване с COVID-19 и новите ограничения.
Според доклада през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Това представлява около една четвърт от общия брой на заетите лица в 18-те държави членки бенефициери.
В него също така се оценява, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.
Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро от лихвени плащания.
Обратната информация от бенефициерите показва, че подкрепата по линия на SURE е изиграла важна роля за създаването на техните режими за работа при намалено работно време и за увеличаването на техния обхват и обем.

Източник: Европейска комисия
 
3
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside