Начало arrow Новини arrow Зеленият пакт: градовете и регионите определят пътната карта за 2021 г.  
Зеленият пакт: градовете и регионите определят пътната карта за 2021 г. Печат
22 февруари 2021
Европейският комитет на регионите (КР) предложи пътна карта за Зеления пакт за 2021 г.

На 4-ото заседание на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ местните лидери постигнаха съгласие относно политическите цели и приоритети за ускоряване на прехода към въглеродна неутралност, като същевременно поставиха градовете и регионите в центъра на възстановяването от COVID-19. Основни цели са насърчаването на активната субсидиарност, засилването на институционалното сътрудничество и улесняването на прекия достъп до фондовете на ЕС. Санирането на сгради, екологизирането на градските райони и декарбонизацията на транспорта се отличават като приоритетни области. На заседанието бяха обсъдени и предизвикателството на интелигентните градове и механизмът за справедлив преход. И двете заемат важно място във връзка с изпълнението на програмата на Зеления пакт.
На следващата пленарна сесия на КР през март асамблеята на местните и регионалните власти в ЕС ще проведе дебат с Кадри Симсон , европейски комисар по въпросите на енергетиката, относно вълната на саниране — мащабния план на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд в Европа.
На 15 юни 2020 г. беше създадена работната група „Зелен пакт на местно равнище“, която се състои от тринадесет членове на Европейския комитет на регионите.

На специалния интернет портал на КР скоро ще бъде на разположение окончателната версия на пътната карта за 2021 г. на работната група „Зелен пакт на местно равнище“.

Допълнителна информация:


Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е инициатива на Европейския комитет на регионите в рамките на приоритета за„изграждане на издръжливи общности“ , която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 ще доведат до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. С цел насърчаване и ускоряване на действията Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики.

Източник: Европейски комитет на регионите
6
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside