Начало arrow Новини arrow ГТПП участва в проект за повишаване на квалификацията в сектора на машиностроенето и мехатрониката   
ГТПП участва в проект за повишаване на квалификацията в сектора на машиностроенето и мехатрониката  Печат
21 декември 2020
6
Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор, налагайки принципа на цифровизация на индустриалните процеси. Новите системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал. Тези системи изискват нови хибридни екипи от „хора — машини“, в които техници и инженери трябва да анализират големи обеми от данни, да симулират производствени линии, да координират действията на роботи, да извършват техническа диагностика и ремонт на сложни автоматизирани системи.

За да отговори на предизвикателствата, Технически университет - Габрово стартира проект по програма Еразъм+:
Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE).
Включени са  4 университета, 4 търговско-промишлени палати и един доставчик на професионално образование и обучение от България, Гърция, Полша и Сърбия. Освен ТУ Габрово от България участват Габровската търговско-промишлена палата и Асоциация „Клъстер Тракия Икономическа Зона“,  Пловдив.
Предвижда се провеждане на онлайн проучване на дефицита в уменията на инженерно-техническия персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката и изготвяне на доклад, обобщаващ резултатите от проучването.
Проучването, което е задача на ГТПП за България,  тече в момента.  Насърчаваме всички фирми, които имат инженерни и  технически кадри, да се включат, за да определим по-правилно нуждите им.
Анкетата е достъпна на следния линк: https://allcute.eu/bg/onlain-prouchvane/gabrovo
  
Ще се разработят методология и техники за активно учене и ще се проведе уебинар, целящ да повиши педагогическата компетентност на обучителите по професионално образование и обучение. Започна разработката на платформа за активно учене на общността и мобилно приложение под формата на база данни с отворени образователни ресурси (ООР), включваща:
- Учебен план за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката; 
- Учебни материали за 14 курса (PPT презентации, проблеми, свързани с индустрията, допълнителни интернет ресурси), базирани на методите на смесеното обучение (blended learning) и активно учене.
- Платформа с проблеми за решаване, обвързани с индустрията, които ще се използват от обучителите по ПОО и обучаемите като практически задания в учебната фабрика. 
- Дискусионен форум за получаване на помощ от обучителите и за взаимопомощ между обучаемите. 
- Документи за проследяване и оценяване на придобитите знания.
Във всяка страна ще се проведат по 2 пилотни обучения. 

Източник: ГТПП - Европа директно Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside