Начало arrow Новини arrow План за коренна трансформация на транспорта  
План за коренна трансформация на транспорта Печат
21 декември 2020
3Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“ заедно с план за действие от 82 инициативи, които ще направляват работата ни през следващите четири години.

С тази стратегия се полагат основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната система на ЕС и за увеличаване на нейната стабилност при бъдещи кризи. Както е посочено в Европейския зелен пакт, резултатът ще бъде намаляване с 90% на емисиите до 2050 г. благодарение на интелигентна, конкурентоспособна, безопасна и достъпна (включително във финансово отношение) транспортна система.

Основни етапи за интелигентно и устойчиво бъдеще - Всички видове транспорт трябва да станат по-устойчиви, с широко достъпни екологосъобразни алтернативи и подходящи стимули за насърчаване на прехода. Конкретните основни етапи ще осигурят времевата рамка за прехода на европейската транспортна система към интелигентно и устойчиво бъдеще:
До 2030 г.:
- по европейските пътища ще бъдат в движение най-малко 30 милиона леки автомобила с нулеви емисии;
- 100 европейски града ще са неутрални по отношение на климата;
- високоскоростният железопътен трафик ще се удвои в Европа;
- планираното колективно пътуване за маршрути под 500 km следва да бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии;
- автоматизираната мобилност ще бъде внедрена в широк мащаб;
- морските плавателни съдове с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.
До 2035 г.:
- големите въздухоплавателни средства с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.
До 2050 г.:
- почти всички леки автомобили, микробуси, автобуси и нови тежкотоварни превозни средства ще бъдат с нулеви емисии;
- железопътният товарен трафик ще се удвои;
- напълно оперативна мултимодална трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за устойчив и интелигентен транспорт с високоскоростна свързаност.

10 ключови области за действия за реализиране на стратегическите цели - За да се превърнат целите в реалност, в Стратегията са набелязани общо 82 инициативи в 10 ключови области за действия („водещи инициативи“), всяка от които включва конкретни мерки.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside