Начало arrow Новини arrow Годишен доклад за програма „Еразъм+“  
Годишен доклад за програма „Еразъм+“ Печат
21 декември 2020
2
Комисията публикува годишния доклад за 2019 г. за програма „Еразъм+“ , в който се посочва, че програмата е постигнала изцяло своите цели за годината с отлични равнища на изпълнение и ефективно усвояване на средствата.

Общият бюджет за програма „Еразъм +“ се увеличава всяка година. През 2019 г. той бе с размер 3,37 милиарда евро с 547 милиона евро повече от 2018 г., което представлява увеличение с 20%.
С бюджета по програма „Еразъм +“ бяха подпомогнати 940 000 различни образователни опита в чужбина и бяха предоставени средства за около 25 000 проекта и 111 000 организации.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Програма „Еразъм +“ е пример за успех в Европа, доказвайки добавената си стойност в продължение на повече от три десетилетия. Програмата е ефективен начин за справяне с много от обществените предизвикателства, пред които е изправена Европа. В бъдеще ще разполагаме с по-мащабна, по-силна и по-усъвършенствана програма „Еразъм +“, която ще залегне също така в основата на нашите усилия за превръщането в реалност на европейското пространство за образование до 2025 г.

През 2019 г. по програмата бе финансирана мобилността на близо 505 000 студенти и персонал във висшето образование. По нея също така продължи подкрепата за учащите се и за персонала в сферата на професионалното образование и обучение, като през 2019 г. над 192 000 души са прекарали период на учене в чужбина.

През юни 2019 г. започнаха дейността си първите 17 обединения на „европейски университети“ с бюджет в размер на почти 85 милиона евро. С бюджет от 49,3 милиона евро по спортното направление на програмата бяха финансирани 260 проекта.
Комисията публикува и първия доклад за изпълнението на Европейския корпус за солидарност , който започна дейността си през октомври 2018 г. Това е първата програма на ЕС, посветена изцяло на подкрепата на участието на младите хора в дейности за солидарност. През първите 15 месеца от съществуването си по линия на Корпуса бяха подкрепени 3 750 проекта, като на над 27 000 млади хора бе предоставена възможност да участват в индивидуална или екипна доброволческа дейност, стажове или работа.
2
Контекст
„Еразъм +“ и предшестващите я програми са сред най-осезаемите постижения на ЕС. Повече от 30 години те предлагат на младите хора възможности да открият други реалности в Европа, като същевременно продължават образованието си. Програмата продължава да се разширява, достигайки до нови региони и до нова аудитория. В нея могат да участват и държави партньори от целия свят.
На 11 декември държавите членки и ЕП постигнаха политическо споразумение по програма „Еразъм +“ за новия програмен период 2021-2027 г. Новата програма ще бъде не само по-приобщаваща и по-иновативна, но и по-цифровизирана и по-екологична. Тя ще бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Програмата ще предостави много нови възможности за учащите се в Европа.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside