Начало arrow Новини arrow REACT-EU: договорена е допълнителна подкрепа от 47,5 милиарда евро  
REACT-EU: договорена е допълнителна подкрепа от 47,5 милиарда евро Печат
24 ноември 2020
3Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за мобилизиране на допълнителни ресурси и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19.

- Допустимите разходи стартират от 1 февруари 2020 г., като продължителността на включените проекти е до края на 2023 г. 
- Участие на гражданското общество, регионални и местни власти 
- Европейският парламент въвежда по-силен фокус върху най-силно засегнатите от кризата


На 18 ноември Европейският парламент и Съветът на ЕС приключиха преговорите за предоставяне на помощ за възстановяване. от кризата във връзка с пандемията и нейните социални последици и за подготовка за зелено, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката на ЕС (REACT-EU).

REACT-EU ще осигури 47,5 милиарда евро през следващите две години. Ресурсите ще бъдат предоставени чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за 2021 г. и 10 милиарда евро за 2022 г. Операциите, обхванати от споразумението, следва да бъдат допустими от 1 февруари 2020 г. Също така държавите членки могат да използват тези ресурси до края на 2023 г., по-дълго от първоначалното предложение на Комисията, която беше определила срок от 2022 г.
Ресурсите ще бъдат разпределени в съответствие с принципа за партньорство, включвайки местни и регионални власти, както и органи, представляващи гражданското общество и социалните партньори.

Други въпроси, които бяха договорени:
- 0,35% от ресурсите ще бъдат разпределени за техническа помощ, специално насочена към държавите членки, най-силно засегнати от пандемията, и тези, които биха изпитвали трудности при подготовката на своите програми;
- инвестициите ще бъдат насочени към секторите, най-засегнати от икономическите последици от пандемията;
- предварително финансиране от 11% от допълнителните ресурси ще бъде отпуснато за програми за 2021 г.;
- държавите членки ще могат да разпределят част от допълнителните ресурси за програми от Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и трансгранични програми (Interreg);
- за най-отдалечените региони ще бъде разпределена сума, съответстваща на финансова помощ от 30 евро на жител;
-  ЕК ще определи разпределението на ресурсите на по-късен етап посредством актове за изпълнение;
- ЕК ще се стреми да одобрява всяка специална оперативна програма или всяко изменение на съществуваща програма в рамките на 15 работни дни;
- финансовата подкрепа от ЕС трябва да стане по-видима - дейностите, свързани с използването на допълнителните ресурси, трябва да съдържат информация за „финансиране като част от отговора на Съюза за пандемията“.

Контекст - REACT-EU е предложение на ЕК за справяне с икономическите последици от пандемията, под формата на изменение на Регламента за общите разпоредби , определящ текущия програмен период на политиката на сближаване. То идва след две по-ранни законодателни предложения, свързани с политиката на сближаване, Инвестиционната инициатива за реакция срещу коронавируса (CRII) и Инициативата за реакция срещу коронавируса плюс (CRII+), които изменят правилата за регионалните разходи, за да улеснят възстановяването. Допълнителните ресурси в REACT-EU ще дойдат от Инструмента за възстановяване на ЕС.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside