Начало arrow Новини arrow Новата промишлена стратегия на ЕС  
Новата промишлена стратегия на ЕС Печат
24 ноември 2020
2
Парламентът иска бъдещата промишлена стратегия на ЕС да помогне на фирмите да преодолеят кризата с коронавируса и да се подготвят за зеления и цифровия преходи.

Европейските предприятия бяха засегнати от намалялото търсене вследствие на пандемията от COVID-19 и трябваше да адаптират работата си към ограничителните мерки. В следващите месеци приоритет ще бъде възстановяването от кризата, но в по-дългосрочен план пред тях стоят други предизвикателства: преходът към екологично устойчива икономика и бързо навлизащата дигитализация.
На пленарната сесия в края на ноември Европейският парламент ще призове Комисията да преразгледа предложението си за промишлената стратегия на ЕС .

Текст , подготвен от парламентарната комисия по промишлеността, настоява за промяна в европейския подход и съсредоточаване върху нуждите, породени от пандемията.

Бъдещето на промишления сектор в ЕС
На промишлеността се падат над 20% от икономическата продукция в ЕС и около 35 милиона работни места, както и 80% от износа на стоки.
Според депутатите новата промишлена стратегия трябва да има две основни направления. От една страна, непосредствената цел ще бъде възстановяването от пандемията чрез рестартиране на производството и консолидиране на работните места. На следващия етап идва нуждата от трансформация и адаптиране към дигитална
и въглеродно-неутрална икономика.

Подкрепа за малкия бизнес

Малките и средните предприятия са в основата на европейската икономика и наброяват над 99% от всички фирми в ЕС. Те следва да бъдат в центъра на промишлената стратегия на ЕС. През последните месеци те изпитват затруднения да продължат функционирането си, трупат дългове и това ограничава техните възможности за инвестиции в бъдещето.

Помощ за възстановяване от кризата
Планът за възстановяване на ЕС е първият елемент от отговора на настоящата извънредна ситуация. Средствата по него следва да бъдат разпределени според тежестта на понесените щети, настоящите предизвикателства и достъпа до подпомагане от национални схеми.
Предимство трябва да имат компании и малки предприятия, които развиват екологично устойчиви дейности и по този начин допринасят за прехода към дигитализация и „зелена“ икономика. Депутатите искат трансформацията на икономиката да става по социално справедлив начин и да бъде свързана с преквалифициране на работници. Те отбелязват нуждата от анализ на потенциалните разходи и тежести за европейските предприятия във връзка с прехода.

Инвестиции в иновативни и екологично устойчиви предприятия
Промишлената стратегия следва да спомага за подобряване на устойчивостта и на конкурентоспособността на европейските предприятия.
Депутатите посочват, че европейските субсидии трябва да насърчават намаляването на емисиите на парникови газове. В същото време вносните стоки, които не отговарят на екологичните стандарти на ЕС, трябва да бъдат облагани допълнително, за да се защитят европейските производители и работните места от нечестна
международна конкуренция.
Региони, които разчитат на изкопаеми горива като въглищата, трябва да получат подкрепа от Фонда за справедлив преход. Изкуственият интелект и изграждането на единен цифров пазар и пазар на данни също следва да бъдат приоритет, посочва докладът на Парламента.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside