Начало arrow Текущи покани arrow Проекти по Хоризонт 2020  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти по Хоризонт 2020 Печат
21 октомври 2020
4До 26 януари 2021 г. се набират проекти по програма Хоризонт 2020 . Поканата, чийто бюджет е 1 млрд. евро, е в контекста на Европейската Зелена сделка.

Проекти ще се финансират в десет области, осем от които са тематични и свързани със Зелената сделка и 2 хоризонтални:

Област 1: Повишаване на климатичните амбиции: между секторни предизвикателства проекти в три специфични сектора: (1) Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари, чрез иновативни средства; (2) Към климатично неутрални и социално иновативни градове; (3) Устойчиви на климата иновативни пакети за Европейските региони.
Област 2: Чиста, достъпна и сигурна енергия
Включени  са следните теми: Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система;  Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения и Ускоряване на зеления преход и партньорството за достъп до енергия с Африка.
Област 3: Индустрия за чиста и кръгова икономика включени са следните теми: Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата и  Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика
Област 4: Енергийни и енергийно ефективни сгради включва темата Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин
Област 5: Устойчива и интелигентна мобилност включва темата Зелените летища  и пристанища като мултимодални центрове за  устойчива и интелигентна мобилност.
Област 6:  От ферма до трапезата включва темата за Тестване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от ферма до трапезата
Област 7: Биоразнообразие и екосистемни услуги включва темата Възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги
Област 8: Нулево замърсяване, среда без токсични вещества - Действията в тази област предвиждат Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали и Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти
Област 9: Укрепване на знанията (хоризонтална област) включва следните теми: Капацитет и услуги на европейската научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка; Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата и Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана.
Област 10: Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива Европа (хоризонтална област) включва темите: Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка; Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка и Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие.
Допустими за кандидатстване по поканите са  ЮЛ от държавите-членки на ЕС. Кандидатстването е в консорциум от минимум 3 ЮЛ от 3 различни страни — членки на ЕС. Финансирането от Хоризонт 2020 е от 70% до 100% от бюджета на проектите, в зависимост от областта за подкрепа и типа на юридическите лица- кандидати.
 
Източник: НСОРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside