Начало arrow Текущи покани arrow Портал за данни  
Портал за данни Печат
21 октомври 2020
5-2
5-1 Порталът за данни на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рам ките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Отворените данни съдържат огромен потенциал  както за публичния сектор, така и за частния бизнес, академичната общност, неправителствените организации и гражданите. Повторното използване на обществено значими данни и информация, притежавана от организациите от публичния сектор, има съществен принос в развитието на обществото.

Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен машинно четим формат, който позволява повторна употреба за търговски или нетърговски цели.
В Портала за данни http://cii.gateway.bg/bg/data   можете да намерите отворени данни и визуализации в областите:
- Образование
- Здравеопазване
- Социална политика5-3

Повечето от данните са достъпни както на национално, така и на общинско ниво. Могат да бъдат проследявани тенденциите през годините и по различни параметри.  Това ги прави изключително полезни при създаване на нови продукти и услуги, разработването на иновативни приложения, за активизиране участието на гражданското общество в процесите на вземане на политически решения, за по-висока прозрачност и оптимизиране на обществените разходи и много други.
Файловете с първичните данни са допълнително изчистени от грешки и несъответствия и се актуализират  при наличието на нови данни
Можете свободно да използвате повторно и да обработвате по подходящ начин публикуваните първични данни на Портала за данни.
Порталът представя и визуализация на публикуваните данни чрез различни видове диаграми и карти,  които могат да послужат за по-доброто разбиране и анализиране на данните.

Източник: Център за имиграция и интеграция
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside