Начало arrow Текущи покани arrow Покана за кандидатстване по малка грантова схема „Климат“  
Покана за кандидатстване по малка грантова схема „Климат“ Печат
22 юли 2020
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 13 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема №4 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост.

Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.
Поканата е насочена към образователни институции (училища или детски градини) и широката общественост.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 650 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) .

Източник
: www.eeagrants.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside