Начало arrow Текущи покани arrow Проекти за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания  
Проекти за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания Печат
28 май 2020
7Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Проектите се изготвят съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  06.07.2020 год.

Електронен адрес:
ahu_stn @mlsp.government.bg
 
Допълнителна информация:
- Исканата сума за едно проектно предложение  трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
- Посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.
- По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

Конкурсна документация

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:
- На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани;
- чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани;
- По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ.

Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Източник: Агенция за хората с увреждания
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside