Начало arrow Текущи покани arrow Пренасочват се 49,5 млн. лева от ОПОС  
Пренасочват се 49,5 млн. лева от ОПОС Печат
22 април 2020
4
Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.  

С одобреното изменение на ОПОС от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ се пренасочва свободен ресурс от 49,5 млн. лв. към ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”.

4-1Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на  COVID-19. По този начин ще се подпомогне процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес, за да се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия, както за работниците, така и за техните работодатели.
Предложеното изменение е резултат от преразпределяне на финансови средства между приоритетните оси и прецизиране на стойностите на индикаторите за резултат и изпълнение.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside