Начало arrow Текущи покани arrow Малка грантова схема кръгова икономика  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Малка грантова схема кръгова икономика Печат
22 април 2020
6
 
 
 
 
 
 

 
Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Поканата е насочена към всички публични или частни организации с нестопанска цел, регистрирани като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в закона за училищното и предучилищното образование.

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението.

6-1Предвидените средства за финансиране по първата покана са 550 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Продължителност - от 12 месеца до 24 месеца

Работният език на програмата е английски. Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език, ведно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична.
Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия)
Допустимите дейности допълват предвидените мерки и дейности в Националният план за управление на отпадъците в България за периода 2014-2020 г., по-конкретно дейности 4.12 и 4.16 от плана за действие към Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци и дейност (мярка) 4 от плана за действие към Програмата за подобряване на капацитета на институциите за управление на отпадъците и Национална програма за развитие България 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч на 31.07.2020 г., чрез системата ИСУН2020.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) .

Източник: ИСУН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside