Начало arrow Текущи покани arrow Публично обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура „Пътна безопасност”  
Публично обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура „Пътна безопасност” Печат
18 март 2020
6-1Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,092 млн. лв., с конкретен бенефициент Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и допустим партньор Агенция „Пътна инфраструктура“.
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 29 май 2020 г.

6-2Основната цел на процедурата е подобряване на безопасността на движението по пътищата от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа, посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за повишаване на пътната безопасност по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения. Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортните произшествия, данни за транспортното натоварване, специфични климатични условия и др.
Посочените мерки са насочени към намаляване на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и по този начин допринасят за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в страната.
Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 5 от ЗУСЕСИФ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu

Източник: УО на ОПРР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside