Начало arrow Текущи покани arrow Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения Печат
20 февруари 2020
6Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“.

С проектни предложения могат да кандидатстват социални предприятия, вписани в Регистъра съгласно Глава трета от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, в партньорство с неправителствени организации, социални предприятия и доставчици на социални услуги. По процедурата не са допустими общините.
Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за заетост в социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. Чрез осигурената заетост в социалните предприятия на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ще се насърчи участието им в живота на общността и ще се преодолее тяхното социално изключване.
По процедурата ще бъде подкрепено разработване на методики и други документи, необходими за дейността на социалното предприятие, предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция, адаптиране на работните места за новонаетите лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца в социалното предприятие, осигуряване на наставник за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, както и други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и е в подкрепа на група мерки от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/ .

Крайният срок за подаване на проектни предложенията е 10 април 2020 г., 17.30 ч.

Източник: УО на ОПРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside