Начало arrow Събития arrow Информационен ден в Габрово  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Информационен ден в Габрово Печат
25 ноември 2019
5На 15.11.2019 г. в Технически университет-Габрово се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от ОПНОИР, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 

На събитието присъстваха представители на МОН, Управляващия орган на ОПНОИР, партньорите по проекта и медии.
 
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров, Зам. Ректор по научноизследователска работа в ТУ - Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.

5Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ — Габрово, ТУ — София, филиал — Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от който са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.  
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2,713? млн. лева без ДДС. Част от договореното оборудване е доставено. 

5В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за  изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.  

Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни и изследвания и вече са публикувани 3 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти. 

В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите  научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта. 
 
Източник: Технически университет - Габрово

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside