Начало arrow Текущи покани arrow Проектни предложения по програма “Европа за гражданите”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проектни предложения по програма “Европа за гражданите” Печат
21 юни 2019
4Мярка „Побратимяване на градове“ 2019 – Втора покана
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ

Тази мярка има за цел да подкрепи проекти, обединяващи широк кръг градове-партньори около мероприятия за побратимяване на градове по теми в съответствие с целите на Програмата и вземайки предвид многогодишните приоритети. Проектите за побратимяване на градове трябва да организират дейностите по проекта в рамките на 21 дни (максимална продължителност на проекта)
Побратимяването трябва да се разбира в широк смисъл, като по този начин се имат предвид общини, които са подписали или са се ангажирали да подпишат споразумения за побратимяване, както и общини, които имат други форми на партньорство, насърчаващи тяхното сътрудничество и културни връзки.
Максималният размер на безвъзмездните средства за проект по „Побратимяване на градове“ е 25 000 EUR.
Допълнителна информация

4Мярка „Мрежи от градове“ 2019 – Втора покана
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ

Общините и асоциациите, работещи заедно по обща тема в дългосрочна перспектива, могат да пожелаят да развият мрежи от градове, за да направят сътрудничеството си по-устойчиво. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ интерес представлява важно средство за обмен на добри практики.
Максималният размер на безвъзмездните средства за проект по „Мрежа от градове“ е 150 000 EUR.

Мярка „Проекти на гражданското общество“
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ


Тази мярка подкрепя проекти, изпълнявани от транснационални партньорства, насърчаващи възможности за солидарност, ангажиране на обществото и доброволческа дейност на ниво ЕС. Проектите трябва активно да включват в изпълнението си голям брой граждани и да имат за цел да създадат основа за или да насърчават развитието на дълготрайни мрежи между много организации, активни в тази област.
Максималната допустима сума за безвъзмездни средства за „Проект на гражданското общество“ е: 150 000 EU

Източник:
ФРМС
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside