Начало arrow Текущи покани arrow Проектни предложения по програма “Европа за гражданите”  
Проектни предложения по програма “Европа за гражданите” Печат
21 юни 2019
4Мярка „Побратимяване на градове“ 2019 – Втора покана
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ

Тази мярка има за цел да подкрепи проекти, обединяващи широк кръг градове-партньори около мероприятия за побратимяване на градове по теми в съответствие с целите на Програмата и вземайки предвид многогодишните приоритети. Проектите за побратимяване на градове трябва да организират дейностите по проекта в рамките на 21 дни (максимална продължителност на проекта)
Побратимяването трябва да се разбира в широк смисъл, като по този начин се имат предвид общини, които са подписали или са се ангажирали да подпишат споразумения за побратимяване, както и общини, които имат други форми на партньорство, насърчаващи тяхното сътрудничество и културни връзки.
Максималният размер на безвъзмездните средства за проект по „Побратимяване на градове“ е 25 000 EUR.
Допълнителна информация

4Мярка „Мрежи от градове“ 2019 – Втора покана
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ

Общините и асоциациите, работещи заедно по обща тема в дългосрочна перспектива, могат да пожелаят да развият мрежи от градове, за да направят сътрудничеството си по-устойчиво. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ интерес представлява важно средство за обмен на добри практики.
Максималният размер на безвъзмездните средства за проект по „Мрежа от градове“ е 150 000 EUR.

Мярка „Проекти на гражданското общество“
Краен срок: 2 септември 2019 г., 12.00 СЕТ


Тази мярка подкрепя проекти, изпълнявани от транснационални партньорства, насърчаващи възможности за солидарност, ангажиране на обществото и доброволческа дейност на ниво ЕС. Проектите трябва активно да включват в изпълнението си голям брой граждани и да имат за цел да създадат основа за или да насърчават развитието на дълготрайни мрежи между много организации, активни в тази област.
Максималната допустима сума за безвъзмездни средства за „Проект на гражданското общество“ е: 150 000 EU

Източник:
ФРМС
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside