Начало arrow Текущи покани arrow Работодатели могат да обучават служителите по процедура “Умения”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Работодатели могат да обучават служителите по процедура “Умения” Печат
20 март 2019
5Работодателите вече могат да кандидатстват с проекти за процедура „Умения“ .

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.
Ще бъдат финансирани провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения за придобиване или повиша-ване на професионалната квалификация. Целевите групи, към които е насочена операция „Умения“, са заети, безработни и неактивни лица.

Дейности, които ще получат подкрепа
- Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
- Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
- Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Общият бюджет е 30 млн. лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 хил. лева;
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:
- За големи предприятия не надхвърля 50%;
- За средни предприятия, не надхвърля 60%;
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70%.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Проектите се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г.

Източник: http://esf.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside