Начало arrow Текущи покани arrow Работодатели могат да обучават служителите по процедура “Умения”  
Работодатели могат да обучават служителите по процедура “Умения” Печат
20 март 2019
5Работодателите вече могат да кандидатстват с проекти за процедура „Умения“ .

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.
Ще бъдат финансирани провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения за придобиване или повиша-ване на професионалната квалификация. Целевите групи, към които е насочена операция „Умения“, са заети, безработни и неактивни лица.

Дейности, които ще получат подкрепа
- Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
- Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
- Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Общият бюджет е 30 млн. лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 хил. лева;
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:
- За големи предприятия не надхвърля 50%;
- За средни предприятия, не надхвърля 60%;
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70%.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Проектите се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г.

Източник: http://esf.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside