Начало arrow Новини arrow Бюджет на ЕС 2021 – 2027: Програма InvestEU  
Бюджет на ЕС 2021 – 2027: Програма InvestEU Печат
25 февруари 2019
4В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции.

InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

Новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU.

1. Фонд InvestEU

Въз основа на успеха на плана „Юнкер“, фондът InvestEU ще продължи да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС, за да способства за преодоляване на все още значителния недостиг на инвестиции в Европа.
С фонда InvestEU ще се подкрепят четири области на политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и умения. Той също така ще бъде гъвкав – чрез него ще може да се реагира бързо на промени в пазара и политическите приоритети.

2. Консултантски център InvestEU

Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни консултантски услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

3. Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестиционни проекти в Плана за инвестиции дава видимост на инвестиционните проекти в целия ЕС и ще продължи да съществува в рамките на програма InvestEU. Порталът обединява инвеститорите и организаторите на проекти, като им предоставя лесно достъпна и лесна за използване база данни, осигурявайки по-голяма видимост за проектите и позволявайки на инвеститорите да намират възможности за инвестиции в сектор или местоположение, които ги интересуват.

Към настоящия момент е постигнато  политическото съгласие между държавите членки относно InvestEU - предложената програма за насърчаване на частните и публичните инвестиции в Европа в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Предвид това съгласие Европейският парламент, Съветът и Комисията могат да започнат междуинституционалните дискусии за приемане на програмата. Благодарение на InvestEU средствата от ЕС за инвестиционни проекти ще се използват по-ползотворно и достъпът до тях ще бъде по-лесен. Програмата ще обедини в една-единствена структура 14-те финансови инструмента, с които ЕС разполага понастоящем в подкрепа на инвестициите.

Допълнителна информация:

Програма InvestEU: въпроси и отговори

Какво представлява програмата InvestEU?

InvestEU: какво ще се финансира?

Предложение за регламент за създаване на програмата InvestEU

Бюджет на ЕС за бъдещето

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside