Начало arrow Текущи покани arrow Покана за проектни предложения по Национална програма за младежта  
Покана за проектни предложения по Национална програма за младежта Печат
25 февруари 2019
7Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики" обявява стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2019 година по Национална програма за младежта (2016 – 2020).

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании,
по следните тематични области:
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места
Тематична област 5. Младежко предприемачество
В процедурата могат да вземат участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).
Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2016 – 2020) и Указания за кандидатстване по програмата за 2019 година.

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа
 1. Времеви обхват  - 8 месеца в периода 01 май 2019 г. – 31 декември 2019 г.
 2. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект - мин. 10 000 лева,  макс. 25 000 лева.

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места и Тематична област 5. Младежко предприемачество.
 1. Времеви обхват - между три и шест месеца, като проектните дейности могат да се реализират в периода 01 октомври 2019 г. – 31 март 2020 г., а кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.
 2. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект - мин. 5 000 лева,  макс. 15 000 лева.

Проектите се подават в срок до 17.03.2019 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1142, бул. Васил Левски № 75.
За подадените дистанционни проекти важи датата на пощенското клеймо.
Подадените по куриер или по поща проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 19.03.2019 година.

Подадените проектни предложения по тематична област 2 ще бъдат разгледани и оценени в срок до 22 април 2019 г., а по тематични области 4 и 5 ще бъдат разгледани и оценени в срок до 30 август 2019 година.

Указанията и формулярите за кандидатстване, както и подробна информация за програмата може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg , интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите .

Източник: ММС
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside