Начало  
Младежки дискусии в Габрово и Ловеч за бъдещия бюджет на Европейския съюз Печат
31 октомври 2018
6Каква да бъде бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. (бюджетът на ЕС), трябва ли да се увеличат вноските на страните членки, за да има повече пари в бюджета и да се компенсират вноските на Великобритания след Брекзит, за какво трябва да се използват тези средства – за младите хора, за регионално развитие, за охрана на границите и сигурност, околна среда и защита на климата, селскостопанска политика – на тези въпроси се опитаха да дадат отговор участниците в симулационна игра от Габрово и Ловеч.

6Участниците приеха ролята на министри на финансите на страните-членки в заседание на Съвета на министрите по икономическите и финансовите въпроси на ЕС. Те първоначално трябваше да „влязат в кожата“ на съответния министър, да решат от гледна точка на интересите на тази държава каква позиция би заел той и да я защитават. Последва кръг на неформални преговори и сближаване на позициите на сродни по интереси държави, чиито говорители представиха становището на страните. Най-интересен и най-напрегнат беше третият кръг, в който министрите трябваше да стигнат до единно мнение по бъдещия бюджет на ЕС. Участниците наистина се вживяха в ролите си и ожесточено и аргументирано защитаваха своите позиции в преговорите. Резултатите от двата града бяха различни.
 
6Докато в Ловеч „министрите“ не успяха да стигнат до единно мнение и оставиха решаването на въпроса за следващо заседание, то в Габрово те успяха да се договорят, въпреки че първоначалните различия бяха много по-големи.
„Министрите“ не само даваха предложения да се намалят или увеличат вноските на държавите в бюджета на ЕС, да се увеличат или намалят парите за определени политики, но и аргументираха своите предложения, например по-рационално използване на парите за селскостопанска политика и обвързването им с резултатите. Имаше и много други интересни идеи, които наистина могат да бъдат полезни на политиците и евродепутатите ни. „Заседанията“ се председателстваха от Министъра на финансите на България.
Играта имаше състезателен характер. Най-добре представилите се по 5 участници ще представят двете области на националното събитие във Велико Търново на 30 и 31 октомври 2018 г. Там те ще са не само министри на финансите, а след това и евродепутати.   

6Симулацията на работата на Съвета на ЕС в Габрово се проведе в Природоматематичес-ката гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и участваха ученици от ПМГ и ПТГ „Д-р Василиади“. Събитието беше открито от Началника на РУО Габрово Георги Маринов, който приветства участниците.
Победителите в Габрово са:
Стоян Михайлов, Георги Михайлов, Виктор Венков, Деница Георгиева от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и Владислав Цвятков от ПТГ „ Д-р Василиади“.
Резервен състезател за Велико Търново: Мартин Тодоров.

Симулацията на работата на Съвета на ЕС в Ловеч се проведе в Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч.
Там победителите са: Иван Стефанов, Галин Ганев, Борислав Борисов, Кристина Цанкова, Николай Нинов – всички от ППМГ.

Симулационните игри в двата града бяха организирани от „Европа директно“ Габрово с активното съдействие на РУО и в партньорство с РСО „Централна Стара планина“ и Сдружение „Знание“ (за Ловеч).

Източник: Европа директно - Габрово
 6
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside