Начало  
Студентска научна сесия в Технически университет - Габрово Печат
31 октомври 2018
5Бъдещи инженери и икономисти от Техническия университет в Габрово, Техническия колеж в Ловеч, Лесотехническия университет - София представиха на 19 октомври 2018 г. своите научни разработки в Студентската научна сесия 2018 г. на Техническия университет в Габрово.

5В три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“ участниците изнесоха над 60 доклада. Темите на по-голяма част от докладите са насочени към решаване на практически проблеми в съответното направление, широко застъпени са IT техниката и разработване на управления, проблеми на комуникацията, съвременни технологии в машиностроенето и металознанието, обработка на отпадъците, демографията и проблеми на публичната администрация.

Студентската научна сесия  беше открита от председателя на организационния комитет и Зам. ректор на ТУ Габрово доц. д-р Илия Железаров. Преди старта на деловата работа участниците бяха приветствани и от Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово. Както всяка година, комисиите имаха нелеката задача да определят победителите в трите секции.

За десета поредна година Европейски център „Европа директно” към ГТПП е съорганизатор на сесията.
На първо място в направление „Електротехника и електроника“  беше класиран докладът „Разработване на контролер на сушилня за преработено месо“, разработен от Радослав Радков.  Наградата в направление „Машиностроене и уредостроене“ отиде във Валентин Тонев от ТУ Габрово, а в областта на стопанските науки – у Кристина Спасова също от ТУ Габрово за доклада „Раждаемостта в демографската динамика на България“.
Стелияна Стоянова  е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ за доклад, посветен на приоритетна европейска политика.
Класираните на първите три места в отделните секции получиха грамоти, а първенците – награди от „Европа директно“ Габрово. Специална награда от ГТПП получи и Симона Чернокожева за отличната си практическа работа за изследване на пазара в Габрово в проекта Job Developer.

Източник:
Европа директно - Габрово
5
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside