Начало arrow Новини arrow Планът „Юнкер“ надхвърли първоначалната цел от 315 милиарда евро инвестиции  
Планът „Юнкер“ надхвърли първоначалната цел от 315 милиарда евро инвестиции Печат
20 август 2018
От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал 335 милиарда евро под формата на допълнителни инвестиции в целия ЕС. Планът „Юнкер“ оказа безспорно въздействие върху икономиката на ЕС и промени радикално начина, по който иновациите се финансират в Европа.

1Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 315 милиарда евро за допълнителни инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа - плана „Юнкер“.

С подкрепата на бюджетна гаранция от ЕС и на собствените ресурси, предоставени от групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 операции, които се очаква да доведат до инвестиции в размер на 335 милиарда евро в 28-те държави - членки на ЕС. Това е повече от първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ бе стартиран като съдействие за преодоляване на недостига на инвестиции в резултат на финансовата и икономическа криза. Очаква се 700 000 малки и средни дружества да се възползват от подобрен достъп до финансиране.

Предвид успеха на ЕФСИ Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха миналата година за удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на капацитета му на 500 милиарда евро до края на 2020 г.

Работни места и растеж
По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 000 работни места, като до 2020 г. числото ще нарасне спрямо изходното положение на 1,4 милиона. Освен това изчисленията показват, че благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече се е увеличил с 0,6%, като се очаква до 2020 г. увеличението да е 1,3%. Две трети от набраните 335 милиарда идват от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е постигнал също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.
Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха тежко засегнати от кризата, т.е. Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. При все че въздействието на преките инвестиции е особено силно в тези държави, изчисленията сочат, че за регионите по цел „Сближаване“ (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни са дългосрочните резултати.

Какви са ползите от „Юнкер“ за гражданите и предприятията?
Благодарение на ЕФСИ:
- още 15 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет;
- повече от 500 000 социални и достъпни жилища са построени или обновени;
- 30 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
- 95 милиона пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска инфраструктура;
- 7,4 милиона домакинства са захранени с енергия от възобновяеми източници.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside