Начало  
127 доклада в Студентската научна сесия Печат
01 ноември 2016
5Бъдещи инженери, икономисти, педагози от Техническия университет в Габрово, Техническия колеж в Ловеч, още 3 университета от България и един от Украйна представиха своите научни разработки в Студентската научна сесия 2016 г. на Техническия университет в Габрово.

На 21 октомври 2016 г. в три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“ участниците изнесоха 127 доклада. Темите на по-голяма част от докладите бяха насочени към решаване на практически проблеми в съответното направление.

5Пред журито бяха представени и макети на практическите разработки. В направление „Стопански науки“ най-силно е застъпена социалната тематика. Не са останали извън полезрението на студентите и други проблеми, свързани със здравната реформа, социалното осигуряване, доходи и пазар на труда, конкурентоспособност, организация и мениджмънт на фирмата и на човешките ресурси.
Европейски център „Европа директно” към Габровска търговско-промишлена палата за поредна година е съорганизатор на сесията. Събитието беше открито от председателя на организационния комитет и Зам. ректор на ТУ Габрово доц. д-р Илия Железаров. Преди старта на деловата работа участниците бяха приветствани и от Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово. Както всяка година, комисиите имаха нелеката задача да определят победителите в трите секции.


На първо място в направление „Електротехника и електроника“ беше класиран докладът “Разработване на хладилник с елемент на Пелтие” на инж. Христо Цонев Цонев.

5Начело в направление „Машиностроене и уредостроене“ е разработката “Изработване на фотополимерни печатни форми за флексо-печат и разработване на макет за обучение” на инж. Стоян Василев Маджаров.

В областта на стопанските науки наградата грабна Бояна Илиева за “Продажби по европейски модел”.

Наградите на „Европа директно“ Габрово на първите в класацията бяха ваучери на стойност 150 лв.

Мария Чонова с доклада си Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ към Габровската търговско-промишлена палата за доклад на европейска тематика – ваучер на стойност 120 лв.

Снимки от научната сесия

Източник: Европа директно - Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside