Начало  
Бразилия – водеща страна в света в областта на солидарната икономика Печат
14 юни 2016
5Представянето на добри практики и опита на Бразилия в развитието на солидарната и социална икономика беше основната цел на едноседмичното посещение на експерти от Бразилия и Балканския институт по труда и социалната политика в Габрово.

Едлиза Пейшото – психолог по професия, директор на Продуцентска къща Палмас и Елизабет Гримбърг – социолог, координатор „Твърди отпадъци” и изпълнителен координатор на институт „Полис” бяха експертите от Бразилия, които представиха уникалния опит на страната от последните години, превърнал я във водеща в света в областта на социалната и солидарна икономика. В момента около 10 милиона бразилци са заети в тази икономика.
Особено вълнуваща е историята на общността в Палмас, която успява да създаде своя собствена валута и банка, да си помогне сама за излизане от мизерията. Нейният пример е последван и от други региони в Бразилия и към настоящия момент има повече от 100 такива общностни банки. Не по-малко заразяващ е и примерът на сметосъбирачите, които успяват, благодарение на създадените от тях кооперативи, да се превърнат от бездомници, ровещи в кофите за боклук, във важно звено от системата за преработка на твърдите отпадъци и опазване на околната среда в страната.

5Гостите имаха възможност да се срещнат с преподаватели от ТУ-Габрово, да участват в семинар със заинтересованите страни, да посетят социални институции в областта, както и „Обществен клуб фурна“ ООД – пример за социално предприятие в Габрово.
По време на срещите Димитър Матев – Зам. председател на БИТСП, сподели интересни факти, свързани с предпоставките развитието на този вид икономика в близко бъдеще. Бързото развитие на технологиите в света все повече измества човека като пряко зает в производството на материални блага. Например, по данни на Евростат, в аграрния сектор в ЕС са заети около 5%, а в развитите европейски страни само около 10% са в промишленото производство и тенденциите са за непрекъснато намаляване.  Какво се случва с останалите? Едно от решенията, макар и не единствено, е солидарната икономика.
Визитата в Габровска област се проведе в рамките на проект SUSY (SUstainability and SolidaritY in Economy) , по който Габровската търговско-промишлена палата е асоцииран партньор. Главната цел е изследване, повишаване на осведомеността и популяризиране на добри практики в областта на социалната и солидарната икономика. Проектът се изпълнява с 25 европейски партньори и 10 партньори от Латинска Америка, Африка и Азия, които изследват социалната и солидарната икономика (ССИ) в контекста на европейските държави. Те събират и организират информация за конкретни практики, спомагайки за по-доброто разбиране на съдържанието на ССИ, международните и местните политики.

Повече за проекта: http://bg.solidarityeconomy.eu 

Източник: ГТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside