Начало  
Координационна среща на центровете „Европа директно“ Печат
15 февруари 2016
6В периода 8-10 февруари 2016 г.в Представителството на Европейската комисия в България се проведе координационна среща на центровете Европа директно и Екип Европа в България.
 
6В събитието участваха  двама представители на екипа на Европа директно Габрово.

Освен организационни въпроси, на срещата бяха представени и редица теми, свързани с политиките на Европейския съюз. Участниците бяха приветствани от Огнян Златев – ръководител на Представителството, който в изказването си акцентира върху инвестиционния план на Юнкер и възможностите за българските МСП за включване в него.

Инвестиционният план и Европейският икономически семестър бяха представени и от Аглика Събева — Цветанова и Георги Янакиев. Програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“ и техните приоритети за 2016 година също бяха във фокуса на дискусиите.

Особен интерес сред участниците предизвикаха още две теми - Трансграничното споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ и Ротационни председателства на ЕС – къде е България по пътя на подготовката? представени по атрактивен начин от проф. Ингрид Шикова.

Презентациите по коментираните теми са достъпни тук .

Източник: Европа директно Габрово
 
66
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside