Начало  
Студентска научна сесия в Габрово Печат
30 октомври 2015
7Европейски център „Европа директно” към Габровска търговско-промишлена палата за седма поредна година е съорганизатор на Студентската научна сесия в Техническия университет Габрово.

7На 23 октомври 2015 г. над 120 студенти от ТУ Габрово и Техническия колеж в Ловеч представиха над 80 доклада в три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“. Тази година имаше и международно участие – пет студенти от магистърска степен на Университета за приложни науки в Грац, Австрия участваха с доклади в областта на социалните науки. Те, заедно със свои колеги от същото направление в ТУ Габрово, разработиха и проект за социално предприятие, който ще бъде представен по-късно пред широката аудитория. Сесията беше открита от председателя на организационния комитет и Зам. ректор на ТУ Габрово доц. д-р Илия Железаров. Преди старта на деловата работа участниците бяха приветствани и от Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово. Както всяка година, комисиите имаха нелеката задача да определят победителите в трите секции.

На първо място в направление „Електротехника и електроника“ беше класиран докладът “Управление на светодиоден матричен дисплей чрез персонален компютър”, разработен от Петьо Стефанов Лазаров. Начело в направление „Машиностроене и уредостроене“ е разработката “Получаване на сферографитен чугун, осигуряващ висока жилавост” на Стела Стойчева Първанова и Милен Соколов Свиленов от Габрово.
В областта на стопанските науки наградата грабна Диана Младенова за „Методи за възпитание и децата на 21 век“.
Наградите на „Европа директно“ Габрово на първите в класацията бяха електронни книги.
Мария Делева Чонова с доклада си „Европейска политика за научни изследвания и иновации” е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ за доклад на европейска тематика, а Елионора Павлова - на специалната награда за доклад, свързан с Международната година на светлината.

И тази година докладите на участниците бяха насочени към актуални теми в съответното научно направление. Голяма част разработките на студентите са насочени към решаване на практически задачи.

Източник: Европа директно - Габрово
 
77
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside