Начало arrow Текущи покани arrow Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия Печат
03 март 2009

Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” посредством процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

socialЦЕЛ: Да се подкрепи развитието на социалното предприемачество като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация.

КОМПОНЕНТИ:
Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги;
Компонент 2. Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 15 680 000 лева, разпределени, както следва:
Компонент 1 – 7 500 000 лева и Компонент 2 – 8 180 000 лева

socialТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2009 – 2011 г. 
Минималната продължителност на един проект е 10 месеца.
Максималната продължителност на един проект е 18 месеца.

ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА:

По Компонент 1: Проекти за разширяване на дейността на съществуващи социални предприятия, включително обхвата на целевите групи и създаване на нови работни места за специалисти в сектора на социалната икономика; Проекти за консултиране, информиране на хората от целевите групи и популяризиране на дейността на социалните предприятия чрез предаване на опит и познания за възможностите за развитие на инициативи в сферата на социалната икономика.

По Компонент 2: Проекти насочени към създаване на нови социални предприятия, генериращи подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за самостоятелност и социално включване за хора от целевите групи.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следния интернет-адрес:  www.asp.government.bg
 
Проектните предложения се подават на адрес: гр.София 1051, ул. „Триадица” No 2, Агенция за социално подпомагане.
Краен срок за представяне на проектните предложения: 22.05.2009 г., 16.00 часа местно време.

Покана
Договор 
Насоки за кандидатстване
Договор и приложения
Изисквания и приложения 

Източник: http://www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside