Начало arrow Текущи покани arrow Проекти, насочени към хора над 50 години и продължително безработни  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти, насочени към хора над 50 години и продължително безработни Печат
03 март 2009

nad50Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни”, чрез открита процедура за конкурентен одбор на проекти в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
1. Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;
2. Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
-  За безработните над 50 години - в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян;
-  За продължително безработните - в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол
2. Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца;
3. Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 месеца.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg; "Европейски фондове и международни проекти"; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г. в следните дирекции “Бюро по труда”: Благоевград, Бургас Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Източник: Агенция по заетостта

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside