Начало arrow Текущи покани arrow Номиниране на представители на НПО за Комитета за наблюдение на ОП “Човешки ресурси”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Номиниране на представители на НПО за Комитета за наблюдение на ОП “Човешки ресурси” Печат
03 март 2009

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите неправителствени организации да представят заявление за номиниране на представители на неправителствения сектор в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Следните групи неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза, могат да подават заявление за номиниране на представители в рамките на Комитета за наблюдение:

1. Организации за защита на гражданските права и превенция на дискриминацията.
2. Организации, работещи в сферата на образованието и обучението.
3. Организации, работещи за интеграция на ромите.
4. Организации, работещи в сферата на общественото здраве.
5. Организации, работещи в сферата на науката, изследванията и изготвянето на стратегически документи.
6. Организации, работещи в сферата на социалните услуги.

Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Процедурните правила за участие на представителите на неправителствения сектор в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Представителите на неправителствените организации в Комитета за наблюдение ще изпълняват следните функции:
•  участват в дейността на КН като наблюдатели с право на съвещателен глас;
•  получават информацията, предоставяна на участниците в КН;
•  имат право да участват в дискусиите, да дават препоръки и правят предложения.

Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 3, ал. 1 от Процедурните правила за участие на представителите на неправителствения сектор в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., в срок до 13 април 2009 г. на адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на г-н Димитър Димитров, заместник-министър на труда и социалната политика и председател на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Покана
Процедурни правила
Документи

Източник: http://www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside