Начало arrow Текущи покани arrow Покана за проекти за реформа във висшето образование  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана за проекти за реформа във висшето образование Печат
04 февруари 2009

7.2_1Общата цел на програма Темпус ще бъде да допринесе за улесняване на сътрудничеството в областта на висшето образование сред държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и съседските страни партньорки. По-специално програмата ще спомогне за насърчаване на доброволното сближаване с произтичащите от Лисабонската стратегия и Болонския процес достижения на ЕС в областта на висшето образование.

Програмата Темпус насърчава многостранното сътрудничество сред висши образователни институции, органи и организации в държавите-членки на ЕС и в страните партньорки, като набляга на потребността от реформа и модернизация на висшето образование.
Двата основни инструмента за сътрудничество посредством настоящата покана за представяне на предложения в рамките на програма Темпус са:
- Съвместни проекти: проекти, основани на възходящ подход, които целят модернизиране и реформиране на институционално (университетско) равнище;
- Структурни мерки: проекти, целящи да се допринесе за развитието и реформирането на системите за висше образование в страните партньорки, както и за подобряването на качеството и значението им и за по-голямо сближаване с достиженията на ЕС.

Бенефициенти: Институциите и организациите, които могат да участват в програма Темпус, са както висши образователни институции и организации, така и неакадемични институции и организации, като например неправителствени организации, дружества, предприятия и държавни органи.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е в размер на 53 милиона EUR.
Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 90 % от общата сума на допустимите преки разходи.

Краен срок: 28 април 2009 г.
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на  следния адрес

Източник: Дневник Online  -  http://www.dnevnik.bg//evropa/evrofinansirane 

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside