Начало arrow Текущи покани arrow Покана за проекти в областта на обучението по предприемачество  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана за проекти в областта на обучението по предприемачество Печат
04 февруари 2009

Целта е да се подкрепи прилагането на "Документ за малкия бизнес" и на Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа посредством прокарването на печеливши идеи в областта на обучението по предприемачество и подобряването на предприемаческото мислене на европейската младеж.

7.3.1Приоритетни области:
- създаване на общоевропейска програма от работни семинари с участието на преподаватели по предприемачество от висши учебни заведения с цел обмен на познания и получаване на знания от действащи предприемачи (Лятна академия по предприемачество);
- изграждане на обща онлайн платформа за преподаватели;
- поощряване на предприемачеството сред жените с висше образование;
- поощряване на предприемаческото мислене на младите хора извън образователната среда;
- създаване на иновативни и основани на практиката учебни материали по предприемачество за висшето (университетското) образование, по-специално с използване на действителни случаи и опитно познание.

Можете да се запознаете с Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа, както и да я изтеглите от  този адрес

Бенефициенти - Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат подадени от юридическо лице. Дружествата трябва да са надлежно учредени и регистрирани съгласно закона. В това число се включват по-специално:
- публичната администрация на всички нива; националните, регионалните или местните органи,
- образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.),
- НПО, асоциациите и фондациите, които развиват дейност в съответните области,
- организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението (публични и частни),
- търговско-промишлените палати и други подобни организации,
- бизнес сдруженията и мрежите за подкрепа на бизнеса.

Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 750 000 EUR.
Планирана начална дата на проектите: 1 ноември 2009 г.
Краен срок: 20 април 2009 година.
 
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите на заявленията са на разположение на  http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 

Източник: Дневник Online  -  http://www.dnevnik.bg//evropa/evrofinansirane 

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside