Начало arrow Текущи покани arrow Покана за предложения по програма Еразъм  
Покана за предложения по програма Еразъм Печат
01 март 2014

На сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (http://www.hrdc.bg) са публикувани Националните покани за кандидатстване по Ключова дейност - 1 на Програма "Еразъм+", проекти по мобилност. 

Важно!
Съгласно ръководството на програмата, в рамките на КД1, една организация/институция може да подаде само една кандидатура по настоящата покана за кандидатстване. Изключение се прави само за организации/институции, които координират/участват в консорциум, кандидатстващ по същото време.

Самите покани можете да намерите в съответните секции на сайта в меню "Образователна мобилност"  
- Образователна мобилност в училищното образование -  краен срок за подаване на предложения 13.00 часа, 17.03.2014 г.
- Образователна мобилност във висшето образование - краен срок за подаване на предложения 13.00 часа, 17.03.2014 г.
- Образователна мобилност в образованието за възрастни - краен срок за подаване на предложения 13.00 часа, 17.03.2014 г.
- Образователна мобилност в професионалното образование - краен срок за подаване на предложения 13.00 часа, 17.03.2014 г.
- Образователна мобилност в сектор "Младеж" - краен срок за подаване на предложения 13.00 часа, 17.03.2014 г.

Важно: В рамките на няколко седмици ЕК ще публикува модел за изготвяне на мандатни писма, които са необходими при подаването на кандидатури за образователна мобилност в сектор "Младеж" и националните партньори в  консорциуми за мобилност.

Формулярите за кандидатстване за акредитация на организации в областта на ПОО и за акредитация на младежки доброволчески организации също са публикувани на сайта на центъра.
 
Допълнителна информация:
В рамките на първата ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, Европейската комисия отделя близо 2/3 от финансирането за образователна мобилност на обучаеми и на обучители с цел насърчаване на образованието, обучението и трупането на професионален опит в друга европейска страна.                                        
Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

Източник: www.hrdc.bg

4

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside