Начало arrow Текущи покани arrow Първи стъпки - Еразъм +  
Първи стъпки - Еразъм + Печат
28 януари 2014

3На 1 януари 2014 г. стартира новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Новата програма е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия публикува на своята официална уеб страница Програмното ръководство на Еразъм+, както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните Ключови дейности и целеви групи. Наскоро беше публикувана и Общата покана за кандидатстване на всички официални европейски езици.

Преди кандидатстване
Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS). Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване на финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.

Регистрацията се осъществява в три стъпки:
1. Регистриране на потребителско име в единния портал;
2. Вход в портала за участници с вашето потребителско име и парола;
3. Регистриране на Вашата организация и получаване на PIC (Персонален идентификационен код). Този код се издава само веднъж и ще ви е необходим при всяко кандидатстване на вашата организация.
Европейската комисия е подготвила ръководство за регистрация, достъпно на следния адрес:

Формуляри за кандидатстване
Официалните формуляри за кандидатстване и информация около тяхното подаване ще бъдат налични по-късно през м.януари. В момента са налични примерни формуляри по съответните ключови дейности, които могат да послужат за ориентир при подготовката, но не са легитимни за самото кандидатстване. В момента най-полезно за всички бенефициенти би било запознаването с основните документи, които представят новата програма - Програмното ръководство на Програма „Еразъм+” (на английски език) и Обща покана за кандидатстване.

Крайни срокове за кандидатстване
Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са, както следва:
Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.
Ключова дейност 2: 30 април 2014 г.
Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.

Полезни връзки
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Източник: www.hrdc.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside