Начало arrow Текущи покани arrow Представяне на предложения по подпрограма "Култура"  
Представяне на предложения по подпрограма "Култура" Печат
29 декември 2013

5Краен срок: всяка сряда на м. март на 2014 г. – различна за различните приоритети
Подпрограма „Култура“ ще предоставя подкрепа по-специално за:
а) EAC/S16/2013 - Проекти за европейско сътрудничество; предвиден бюджет – 38 млн. евро;
б) EAC/S18/2013 - Европейски мрежи; предвиден бюджет – 3,4 млн. евро;
в) EAC/S17/2013 - Европейски платформи; предвиден бюджет – 3,4 млн. евро;
г) EAC/S19/2013 - Проекти за превод на литературни произведения.; предвиден бюджет – 3,545 млн. евро.

В схемите могат да участват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“.
В схемите могат да участват оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.
 Подпрограмата „Култура“ по програма „Творческа Европа“ разполага с общ бюджет от 454,8 млн. евро за периода 2014-2020 г. Общият размер на бюджетните кредити за 2014 г. по настоящата покана ще бъде около 48 375 537 евро.

Допълнителна информация: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

Източник: ФРМС

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside