Начало arrow Текущи покани arrow Обучения на централната и областните администрации  
Обучения на централната и областните администрации Печат
29 октомври 2013

4-2Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) обяви нова процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване.

По процедурата могат да кандидатстват областните и централни администрации. Общият размер на отпуснатите средства по линия на ОПАК е 2 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 20 000 лв., а максималният размер е 90 000 лв.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения.
Допустими за финансиране дейности са: обучения, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА), с изключение на обученията за служебно развитие; компютърни и чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от ИПА; обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА (например, работа със специфични групи граждани, обучения

по ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство и др.); специализирани обучения, които са пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват служителите на съответната администрация; дейности за информация и публичност.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреса на оперативната програма:   http://www.opac.government.bg/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България: http://www.eufunds.bg/.

Срокът за изпълнение на проектите е 9 месеца, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.11.2013 г. (понеделник), 17.30 часа.

4

 

 

 

 

Източник: http://www.eufunds.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside