Начало arrow Текущи покани arrow Tърси се: общо лого на новите оперативни програми  
Tърси се: общо лого на новите оперативни програми Печат
30 юни 2013

Министерският съвет реши през следващия програмен период да се използва общо лого. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат. В тази връзка стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.
Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:
- изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
- представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
- представи предложението на хартиен и на електронен носител
- представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
- изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на www.eufunds.bg: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742

Наградени ще бъдат общо четири предложения:
- 1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
- 2 място – 3000 лв.
- 3 място – 1000 лв.
- Награда на широката общественост (Фейсбук) – 500 лв.

Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.” Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: Министерски съвет

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside